FARTØYSINSTRUKSER

Midnor Safety i samareid med Marin Design er godkjent foretak for kontroll av Norske fiskefartøy og lasteskip fra 8 til 15 meter største lengde.

Vi utarbeider også alarmplaner, brannplaner, tegninger og illustrasjoner m.m. Vi leverer også skilt, drakter, vester, slukkeutstyr, gassmålere og alt av utstyr knyttet til sikkerhet om bord i et fartøy.

INSTRUKSER

FARTØYSINSTRUKS

REGLER

INFORMASJON

Rull til toppen