OM OSS

Midnor Safety ble stiftet i 2011.
Selskapet har fem ansatte lokalisert på Ottersøya og Dønna.

Tillatelser og Sertifiseringer:
ISO-sertifisert av KIWA (mai 2022)
Godkjent flåtestasjon for Viking Redningsflåter

Midnor Safety gjennomgikk en årlig oppfølgingsrevisjon av selskapets
ISO 9001 og 14001 ledelsessystem for Kvalitet og Miljø fredag 20.mai 2022. 
Revisjonen resulterte i 0- Avvik, 2 Merknader og 4 forbedringspunkt.
Vi ser oss veldig fornøyd med resultatet og takker våre kunder og samarbeidspartnere for å bistå oss med å holde fokus og servicenivå på et så høyt nivå som gjør dette mulig.

VISJON

Vi har som ideell målsetting at vi skal være en foretrukket aktør innen vår sjanger.

Vi utvikler bedriften slik at vi hele tiden skal være i forkant og være ledende i nytenkningen.

POLITIKK

Den øverste ledelse forplikter seg til å gjennomføre og opprettholde de krav og forventninger som ligger fast i politikken til bedriften. Dette gjelder for både kvalitets- og miljøpolitikken.

 Politikken skal kommuniseres til alle ansatte. Kan også kommuniseres til interesseparter som ønsker dette.

  • Etablere og vedlikeholde en kompetent og engasjert organisasjon som kjenner godt til hva bedriften skal levere av kvalitetsprodukt.
  • Kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for kvalitet og miljø i henhold til standardenes og myndigheters krav og kundenes forventinger og krav.
  • Gjennomføre analyser for å avdekke risiko, trusler og muligheter i bedriften vedrørende kvalitet og miljø og deres interessenter.
  • Sørge for at bedriften gjennom evalueringer og analyser er i henhold til det alle lover, forskrifter og standarder krever, og gjøre det som står i dens makt for å hindre miljøforurensninger.
  • Etablere og drive et ledelsessystem som sikrer sikker drift internt i virksomheten og for kunder.

 

 

Rull til toppen